Uručena nova Uvjerenja za Internetski marketing i brendiranje u Učilištu Piramida znanja

25 srp

Četvrta grupa edukacije “Internetski marketing i brendiranje” završila je s predavanjima te su svima dodijeljene diplome na Učilištu Piramida znanja. Grupa je bila izrazito entuzijastična, pokazali su iznimno veliko znanje i interes te su kroz interaktivne lekcije uspješno savladali gradivo o marketingu, društvenim mrežama, pisanju članaka, oglasima, fotografiji i ostalim ključnim elementima suvremenog internetskog poslovanja.

Zahvaljujemo se Učilištu Piramida znanja, posebno Adamu i Mireli, na iznimnoj suradnji i podršci koju su pružili tijekom cijelog trajanja edukacije. Njihov posvećeni rad omogućio je da polaznici ove grupe steknu dublji uvid u kompleksno područje internetskog marketinga – kaže Ante Fumić iz Prilika Grupe.  

S druge strane, iz Učilišta Piramida znanja kažu:

Neizmjerno zahvaljujemo svim predavačima iz Prilika Grupe – Anti Fumiću, Josipu Durdovu, Tamari Hodak i Bruni Ćutiću. Njihovo stručno znanje, predanost i interaktivni pristup omogućili su polaznicima da lakše razumiju i primjene koncepte internet marketinga te da unaprijede svoje vještine u kreiranju uspješnih marketinških strategija.

Edukacija je bila sveobuhvatna i prilagođena stvarnim izazovima suvremenog tržišta. Polaznici su imali priliku sudjelovati u različitim praktičnim zadacima, što im je omogućilo da primjene stečeno znanje i steknu iskustvo u radu s različitim marketinškim alatima i platformama. Uz sve napore predavača, također bismo željeli istaknuti entuzijazam i predanost samih polaznika. Njihova želja za usvajanjem novih znanja i želja za napredovanjem u svijetu internetskog marketinga bila je inspirativna.

Završetak edukacije označava novi početak za polaznike. Sada su opremljeni znanjem koje će im pomoći u ostvarivanju uspješnih marketinških kampanja, izgradnji prepoznatljivog brenda te boljem razumijevanju potreba njihovih ciljnih skupina.

Ponosno čestitamo četvrtoj grupi edukacije “Internetski marketing i brendiranje” na uspješno završenom programu! Vjerujemo da će stečeno znanje biti snažan temelj za daljnji rast i razvoj njihovih karijera u dinamičnom svijetu digitalnog marketinga. Neka svaka diploma predstavlja simbol njihovog truda i posvećenosti te neka ih inspirira da nastave učiti i usavršavati se u području internetskog marketinga i brendiranja. – zaključuju iz Prilika Grupe.  

Upisi novih grupa već su u tijeku, detalje i informacije o upisima pročitajte na linku: Internetski marketing i brendiranje.