Prilika Grupa je novi član Hrvatske udruge za odnose s javnošću – HUOJ-a

12 lis

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) strukovna je udruga koja okuplja stručnjake u odnosima s javnošću i druge komunikacijske stručnjake s ciljem izobrazbe, stručnoga usavršavanja i informiranja svojih članova te s ciljem unapređenja standarda struke odnosa s javnošću i njezina ugleda među općom javnosti te među ključnim javnostima.

Prilika Grupa koja djeluje kao agencija za marketing i odnose s javnošću od 2015., od danas je novi član Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Uslugama agencijskog odjela to će dati novu dimenziju kvalitete, a osim toga i bolju komunikacijsku umreženost sa stručnim kadrovima koji su već dio HUOJ-a. Djelatnici i suradnici Prilike dati će svoj doprinos u organizaciji i nadolazećim događanjima HUOJ-a.