PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Osvoji loptu“

18 stu

Članak 1.

Prilika GRP d.o.o., Ogrizovićeva 3, 10000 Zagreb, OIB: 42051353650 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organizira nagradni natječaj.

Naziv natječaja je: “Osvoji loptu (u daljnjem tekstu “Nagradni natječaj”).

Članak 2.
Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3.

Nagradni natječaj održat će se dana 18.11.2022. godine u 17:00 sati i trajat će do 25.11.2022. godine do 23:59 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača: www.prilika.group

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 5.

Priređivač će Nagradni natječaj postaviti na svojoj službenoj Facebook stranici https://www.facebook.com/LumiledsHR dana 18.11.2022. godine kao Facebook objavu.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionici trebaju u komentar ispod objave do dana i sata završetka natječaja, napisati s kim bi se igrali s nogometnom loptom.

Kreativne odgovore sudionici će moći postaviti do dana 25.11.2022. godine do 23:59 sati. Svaki sudionik može napisati samo jedan kreativni odgovor. Rezultati natječaja će biti objavljeni do 1.12.2022. godine do 23:59 sati.

Kriterij pri odabiru pobjednika bit će kreativnost, odnosno pobjednici Natječaja bit će sudionici koji pošalju najkreativnije odgovore prema odabiru Priređivača. U Nagradnom natječaju nagrađuje se 10 sudionika.

Pobjednik Nagradnog natječaja bit će objavljen putem Facebook stranice Priređivača, u komentaru objave kao i na službenoj stranici Priređivača: www.prilika.group.

Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Članak 6.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga podaci biti trajno obrisani. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju osvajanja nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem.

Članak 7.
U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno 10 sudionika.

Nagrada je:

Nogometna lopta.

Dobitnik nagrade bit će obaviješten o osvajanju iste na način predviđen ovim Nagradnim natječajem te se obvezuje dostaviti svoje osobne podatke Priređivaču u roku od 7 dana od dana objave dobitnika (ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona).

Članak 8.

Po završetku Nagradnog natječaja žiri Priređivača potvrdit će zapisnički pobjednike Nagradnog natječaja odnosno dobitnike nagrade. Odluka žirija je konačna.

Priređivač će objaviti podatke o dobitniku i putem službene web stranice www.prilika.group do 1.12.2022. godine do 23:59 sati.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnik je suglasan da se podaci o dobitniku objave na službenim Facebook i web stranicama Priređivača navedenima u ovom Nagradnom natječaju. Ti podaci mogu uključivati ime i prezime dobitnika te korisničko ime na Facebooku.

Članak 10.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Također, nagrade nisu prenosive na druge osobe.

Članak 11.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da dobitnik dostavi Priređivaču podatke navedene u čl. 7. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 12.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 13.

Sudionik u ovom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka.

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Zagreb, 18.11.2022. godine.

 

Photo: Philips automotive lighting Croatia