Praćenje aktivnosti i događanja Grada Novalje na portalu Lika Club

marketing, fotografiranje, copywriting

KLIJENT: Grad Novalja

GODINA: 2019., 2020.

O PROJEKTU: Klijent je želio na tržištu Ličko-senjske županije i šire, pojačano praćenje svojih aktivnosti i događanja s područja Grada Novalje te dobivanje vidljivosti. Portal Lika Club je kao najčitaniji lički medij omogućio objavu tekstova o gradskim aktivnostima i događanjima, sve praćeno putem bannera na portalu, fotografiranja, obilaska terena te oglašavanja na društvenim mrežama. Višemjesečna suradnja pokazala se uspješnom, o čemu svjedoče rezultati vidljivosti Grada Novalje, dosega i klikova, i njenih tema u Ličko-senjskoj županiji.

FOTO MATERIJALI