Kontakt

    * Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija. Upoznat sam sa činjenicom da ovu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku izričitim zahtjevom pisanim putem.

    Logo
    • PRILIKA GRP d.o.o., Metalčeva ulica 5 (ured), 10000 Zagreb
    • +385 91 518 0205
    • sales@prilika.group