Kampanja prodaje i popularizacije Ličkog krumpira

social media, copywriting, video produkcija

KLIJENT: Agrovelebit d.o.o. – proizvodnja Ličkog krumpira

GODINA: 2019.

O PROJEKTU: Agencija je ažurirala Facebook stranicu, pokrenula YouTube kanal, te provodila administraciju društvenih mreža Facebook i YouTube tijekom vremena suradnje. Unutar suradnje bila je ugovorena i izrada kreativnih vizuala usmjerenih na prodaju krumpira putem web stranice http://www.licki-krumpir.hr/. U nastavku suradnje, agencija je osmislila i vodila proces snimanja video klipova izrade jela s ličkim krumpirom Agrovelebita, te bila zadužena za aktivnu promociju videa putem Facebook stranice „Lički krumpir“. U nastavku pogledajte nekoliko primjera vizuala izrađenih za kampanju, te šest izrađenih videa pri čemu se pokazivalo koja se jela mogu pripremati s Ličkim krumpirom. Kampanja je polučila velik uspjeh i povećanje prodaje putem digitalnih kanala, a sve preko službene web stranice za prodaju krumpira.

LINK NA FACEBOOK: Lički krumpir

VIZUALI ZA DRUŠTVENE MREŽE:

VIDEO MATERIJAL ZA YOUTUBE I FACEBOOK: