Izrada promo videa i promocija upisnih kampanji učilišta Piramida znanja

social media, video snimanje, fotografiranje

KLIJENT: Piramida znanja – ustanova za obrazovanje odraslih

GODINA: 2020.

O PROJEKTU: Klijent je imao zahtjev izrade foto i video materijala predavača i ravnatelja Učilišta, te plasiranje istih na Facebook uz oglašavanje. Osim toga, izrađen je i YouTube kanal, koji također ima identičan sadržaj, a osim izrade video materijala i snimanje, Agencija je i montirala sadržaj. Na Facebooku je video sadržaj dosegao više od 100 000 korisnika ciljane publike, te postigao odlične konverzije. Paralelno su na Facebooku vođene upisne kampanje za programe učilišta.

FOTO MATERIJALI

VIDEO MATERIJALI