Izrada turističke promotivne brošure za kamp Big Bear

KLIJENT: Eco resort d.o.o. – Big Bear Nature Resort

GODINA: 2019.

O PROJEKTU : Klijent, novi kamp u Donjem Babinom potoku u Ličko-senjskoj županiji, želio je pripremiti novu brošuru pri prvom lansiranju kampa na međunarodno tržište. Agencija je za prvu brošuru osmislila i napisala tekstove koji prezentiraju ponudu kampa, te sa dizajnerom pripremila gotovu brošuru za tisak. Brošura je tiskana i danas je dio marketinga kampa.