Google Ads kampanje za splitsku brodarsku kompaniju u sezoni 2022.

Google Ads kampanje za splitsku brodarsku kompaniju u sezoni 2022.

KLIJENT: Krilo Shipping Company d.o.o.  GODINA: 2021., 2022. O PROJEKTU: Klijent je u turističkoj sezoni imao upit za savjet o povećanju prodaje online karata za brodove u Splitu. Agencija je savjetovala Google Ads kampanje, te ih provodi već dvije godine, više...