Administracija Facebook stranice “Visit Plitvice Lakes”

social media, grafički dizajn, fotografiranje

KLIJENT: Turistička zajednica općine Plitvička Jezera

GODINA: 2017., 2018., 2019., 2020.

O PROJEKTU: Agencija je tijekom razdoblja od gotovo četiri godine svakodnevno administrirala Facebook stranicu „Visit Plitvice Lakes“, odgovarala na komentare i upite, te savjetovala Klijenta u okviru digitalnih kanala. Facebook stranica na početku suradnje imala je 400 fanova, dok je na kraju suradnje početkom korona krize imala više od 37 000 fanova. Uz to, izradu grafičkog dizajna je po potrebi također provodila Agencija. Stranica je bila iznimno uspješna u smislu engagementa fanova, a Agencija je promovirala i hashtag #DiscoverPlitvice kroz sve kanale uključujući i Facebook. Suradnja je uključivala i terenske posjete, fotografiranje izabranih događanja i terena, te Facebook uživo.

LINK NA FACEBOOK: Visit Plitvice Lakes

FOTO MATERIJALI

Napomena: Fotografije su zaštićene autorskim pravom Klijenta i nije dozvoljeno njihovo korištenje.

FACEBOOK UŽIVO

PREPORUKA KLIJENTA (DATUM: 21. ožujka 2019.)

Predmet: pismo Preporuke

Tekst: Turistička zajednica općine Plitvička Jezera od 2. siječnja 2017. godine suraduje s agencijom PRiLIKA LIKE j.d.o.o. iz Zagreba na realizaciji marketinških aktivnosti koje su vezane za rad na društvenim mrežama (Facebook stranica, lnstagram profil i Twitter profil), mediju LIKACLUB.eu i komunikaciji sa drugim medijima. Tijekom dvogodišnje suradnje, možemo potvrditi da se Agencija pridržava svih Ugovorom navedenih obaveza. Ozbiljnost i profesionalnost u radu Agencije vidljiva je porastom broja pratitelja i lajkova na spomenutim društvenim mrežama. U dvije godine broj posjetitelja na facebook profilu TZ porastao je sa nekoliko stotina na gotovo 30000, a porast bilježe i mreže lnstagram i Twitter koje ranije nisu postojale. Kompletan prikaz i analitiku rezultata oglašavanja na društvenim mrežama i ostalim medijima Agencija dostavlja u redovitim mjesečnim izvještajima. Smatramo da je izmedu Agencije i TZO Plitvička Jezera ostvarena dobra poslovna i profesionalna suradnja, koju možemo preporučiti svim zainteresiranim subjektima.

Direktorica turističkog ureda Maja Šikić, dipl.oec.